Därför är det viktigt med ordning och reda i hemmet

19 mar

Som vi på Städning Stockholm nämnt i tidigare inlägg får vi då och då frågan var det egentligen, utöver de rent pedantiska och estetiska argumenten, är för mening att städa.

spannVarför städar vi? Och varför är det viktigt med ordning och reda i hemmet?

Svaren på dessa frågor är många, inte minst är den hygieniska aspekten avgörande.

En god hygien i hemmet lägger grunden till välmående; en dålig hygien är orsak till mängder av allergier, astmatiska besvär och magsjukdomar.

Ett annat argument varför städning i hemmet är viktigt hittar vi på det rent mentala planet. I detta har Städning Stockholm tänk efter en aning och kommit fram till följande motiveringar.

  • Städning i hemmet gör din vardag mer effektiv. Det är inte kul att försöka hitta något och lägga märke till att det finns massor av saker i vägen. Att varje dag ägna tid åt att leta skapar irritation och dåligt humör, samtidigt som du kastar bort onödig tid på negativa känslor.
  • Oreda och onödiga prylar som bara upptar plats kan kännas betungande och ha en negativ inverkan på din mentala hälsa. Om du ofta känner dig nedstämd och irriterad över hur det ser ut omkring dig kan dessa känslor de facto försvaga ditt immunförsvar och göra dig mer mottaglig för infektioner och sjukdomar.
  • Har du ständig oreda omkring dig, om du aldrig städar, kan ditt privatliv bli så ansträngt att du har svårt att kommunicera med männisor i din omgivning. Du tappar humöret och brister i grått för minsta småsak.
  • Vetenskapliga undersökningar har visat att ett yttre kaos även reflekterar ett inre kaos. Visserligen är botemedlet inte så enkelt som att städa, men att ställa det yttre kaoset tillrätta, kan även hjälpa det inre kaoset.

Slutligen handlar det inte om att bli fanatiskt, att jämt och ständigt städa, att vara pendant; det är lika illa som att vara en notorisk slarver och reflekterar även det en slags mental ohälsa som bör tas itu med. Lagom är bäst.

Hemmet ska vara trivsamt och trevligt att vistas i. Men givetvis är hemmet en plats för livet, för att leva. Städservice ser vi på som ett sätt att skapa förutsättningar för en trevlig vardag.