Ett rent hem gör gott i själen

05 apr

Frågan vi ställer i den här rubriken har förstås olika svar för olika människor. Att beställa hjälp med städning i hemmet kan vara till en stor hjälp för fulltidsarbetande småbarnsföräldrar.

Inte minst för att underlätta vardagen och på så sätt få loss tid till roligare saker än att städa. Nu gillar visserligen vi att städa. Vi tycker att det både är avkopplande och rengörande: såväl mentalt och rent rumsligt.

Men till saken hör att småbarnsföräldrar, eller överhuvudtaget stressade yrkesmänniskor, i många fall saknar den nödvändiga orken att städa.

Då blir städning lät till ett slags jobbigt ”måste”, ett stress och orosmoment som frekvent bildar grogrund till onödiga konflikter.

Att beställa städservice från en städfirma kan därmed få samma effekt som ren och skär avkoppling.

Att komma hem efter en hård arbetsdag till en nystädad och organiserat hem är en underbar känsla. Det ger också möjlighet att gå direkt på matlagning, läxläsning, umgänge och allt annat som hör vardagen till.

En annan kategori i samhället som behöver städning i Stockholm och städhjälp är förstås de människor som av fysiska själ inte kan städa själva. Denna andel i vår svenska population är inte så lite – snarare visar det sig att den växer.

Vidare anser vi att det är varje människas rättighet att få hjälp med städning om man själv är oförmögen; ett rent och hygienskt hem ska inte vara en lyx förunnat vissa människor i samhället utan en rättighet som tillgör alla.

Angående det här med Rut-avdraget

I sakens natur ligger den pågående debatten om RUT – avdragets vara eller icke vara. RUT-avdraget har gjort det möjligt att dra av upp till 50% av kostnaden för städning i hemmet (gäller upp till ett visst belopp).

Motståndare till Rut-avdraget gör gällande att avdraget bara gynnar personer som redan har råd med städhjälp, medan förespråkare säger tvärtom: att avdraget är till för att människor med låga inkomster ska ha råd med städning i hemmet.

Vi är givetvis part i målet. RUT-avdraget och hela den efterföljande uppsvingen av hushållsnära tjänster är på många sätt ett förutsättning för våra jobb, men det hindrar inte att vi nämner att flera undersökningar visat att avdraget används av alla samhällsklasser: både av låg-och höginkomsttagare.

Mest frekvent används avdraget av småbarnsfamiljer med föräldrar i medelåldern, men även av många äldre människor och handikappade.