Kundernas argument – varför ta hjälp med hemstädningen?

13 apr

Vi har varit inne på det här tidigare, alltså frågan vad det här med städhjälp i hemmet, syftar till. Bland annat i vårt förra inlägg där vi listade 3 argument varför det är en god idé.

Den här gången har vi gått rakt till ”källan” och ställt denna fråga till människorna som beställer städhjälp.

Slutsatserna är lite olika, men av svaren har vi kunnat utkristallisera 3 tydliga grupper av kunder:

argumentAnledning 1 – ”Tidsbrist”
Den mest vanliga gruppen av människor som beställer städhjälp i Stockholm anger tidsbrist som den främsta orsaken. Alltså att man helt enkelt inte finner tid att städa mellan varven: jobbet, barnen, fritidsintresset eller andra prioriterade förpliktselser upptar all den energi och kraft man kan uppbåda och städningen får på så vis stryka på foten.

Anledning 2 – ”Fysiskt förhindrad”
Detta är en stor grupp människor i samhället och den verkar bara växa: äldre människor, handikappade eller andra som är fysikt förhindrade att städa. Städhjälp i hemmet är en rättighet för dessa människor och en grund för ett hygienskt och, inte minst, värdigt liv.

Anledning 3 – ”Avskyr att städa”
Denna gruppen människor, de som verkligen avskyr att städa, tillhör en minoritet men är ändå tillräckligt många för att förtjäna ett omnämnande. varför man avskyr att städa är tämligen oklart. Vissa uppger att det känns förnedrande, andra att det är för ansträngande (även om människan är fullt frisk), en del säger till och med att de är för lata för att städa.

I denna grupp ingår även människor som inte kan städa, som, så att säga, inte har lärt sig de nödvändiga färdigheterna för att göra rent omkring sig, och som inte har någon lust att lära sig.

Gemensamt för alla som beställer städhjälp i Stockholm är emellertid en sak. Att man trivs när det är rent och städad i hemmet.