Användarvillkor

Användarvillkor

På den här sidan kan du läsa om villkoren för att använda vår offerttjänst.

1. Genom att använda vår offerttjänst så godkänner användaren att vi vidareförmedlar användarens uppgifter till 3:e part (”leverantör”)
2. stadningstockholm.com är har ingen del eller något ansvar för den affärsöverenskommelse som görs mellan användare och leverantör, ej heller i eventuella krav, konflikter eller annan problematik som kan uppstå mellan användare och leverantör.
3. Vi kan inte garantera att användaren får offerter på sitt uppdrag. Hur många offerter/kontakter användaren får är vanligen beroende på uppdragets specifika natur.
4. Vi sparar användarens lämnade uppgifter i minst 36 månader.
5. Vi kan när som helst göra ändringar i användarvillkoren på den här sidan.